Welkom bij Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard
 

Wie zijn wij?
De huisartsen van de Hoeksche Waard zijn een samenwerkingsverband aan gegaan om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan patiënten met chronische ziekten. De huisartsen willen deze zorg dicht bij huis leveren, dus in de huisartsenpraktijk. Voor de chronische ziekten Diabetes, CVRM, COPD en Astma hebben de huisartsen zorgprogramma's ontwikkeld.
 
Wat is een zorgprogramma?
Dit is de naam voor alle behandelingen en begeleiding die de huisartsen met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.
 
Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.
 
Diabetes, CVRM, COPD en Astma.
Inmiddels heeft de zorggroep voor vier chronische ziekten een zorgprogramma gemaakt: Diabetes, CVRM, COPD en Astma.
Alle huisartsen binnen de Zorggroep Hoeksewaard verlenen de zorg aan hun patiënten met diabetes volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode.
Een groot deel van de huisartsen levert ook voor CVRM en COPD de zorg volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma's, zoals diëtisten, internisten, longartsen, diabetes- en longverpleegkundigen. Hiermee beoogt de Zorggroep mogelijke complicaties bij patiënten met diabetes, CVRM, COPD of Astma te voorkomen, of in ieder geval sterk te verminderen.
 
Toekomst
De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard wil de zorg ook voor andere chronische aandoeningen verder ontwikkelen en zal de komende jaren hier zorgprogramma's voor ontwikkelen. Het zal altijd gaan om chronische ziekten waar grote groepen patiënten aan lijden, en waarbij intensieve zorg de klachten kan reduceren of erger kan voorkomen. Wanneer u voor een zorgprogramma in aanmerking komt, zal uw huisarts u hierover informeren.
 
Organisatie
De Zorggroep Hoeksewaard is een regionaal samenwerkingsverband van 32 huisartsen. De huisartsen hebben afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor hun patiënten dicht bij huis te kunnen blijven leveren. Hiervoor worden tevens afspraken gemaakt met andere zorgverleners in de eerste en in de tweede lijn over bijvoorbeeld Diabeteszorg, CVRM, COPD en Astma zorg. De huisartsen werken verspreid in de Hoeksche Waard.
 
Bestuur:
Voorzitter, Dhr. J. Gouweloos
Penningmeester, Dhr. J.W.P. van Nieuwaal
Secretaris, Dhr. H. de Vos
Bestuurslid, Mevr. T. Gerritsen
 
Werkgroep Kwaliteit:
Dhr. J. Gouweloos, huisarts, voorzitter
Mevr. K. Aulbers, huisarts
Mevr. I. van der Waal, huisarts
Mevr. S. Batenburg, POH
Mevr. C. Schilperoort, POH
Mevr. M. Schouwink, POH
Mevr. M. Westdijk. POH
Mevr. J. Sjoerdsma, Manager
 
 

Nieuws

Deze pagina is in bewerking

 

Lees verder